ประเภทสินค้าทั้งหมด
ปลั๊กอุด พีวีซีเกลียวนอก ขนาด 1, 1.5, 1/2, 3/4 นิ้ว EXTERNAL THREAD SOCKET PLUG ตัวอุดปลายท่อ หัวอุดเกลียวนอก จุกอุดน้ำ ปลั๊กอุดพีวีซีเกลียวนอก ปลักอุดเกลียวนอก ที่อุดปลายท่อพีวีซี ตัวอุดพีวีซี ปลักอุดพีวีซี PVC มิตสห mitsaha
ราคา/ราคาพิเศษ
8 - 15 บาท
รหัสสินค้า
1500100
ขนาด (ตัว)
จำนวน

คุณลักษณะสินค้า

รายละเอียดสินค้า

-ปลั๊กอุดพีวีซีเกลียวนอก 1 นิ้ว (8หุน)
-ปลั๊กอุดพีวีซีเกลียวนอก 1.5 นิ้ว
-ปลั๊กอุดพีวีซีเกลียวนอก 3/4 นิ้ว (6หุน)
-ปลั๊กอุดพีวีซีเกลียวนอก 1/2 นิ้ว (4หุน)
-ปลั๊กอุดพีวีซีเกลียวนอก ขนาด 1 นิ้ว ใช้อุดท่อเกลียวใน ขนาด 1นิ้ว
-ปลั๊กอุดพีวีซีเกลียวนอก ขนาด 1.5 นิ้ว ใช้อุดท่อเกลียวใน ขนาด 1.5 นิ้ว
-ปลั๊กอุดพีวีซีเกลียวนอก ขนาด 1/2 นิ้ว ใช้อุดท่อเกลียวใน ขนาด 1/2 นิ้ว
-ปลั๊กอุดพีวีซีเกลียวนอก ขนาด 3/4 นิ้ว ใช้อุดท่อเกลียวใน ขนาด 3/4 นิ้ว

คุณสมบัติ

- ทนแดด ไม่กรอบแตกง่าย สามารถใช้กลางแจ้งได้
- ผลิตจากพีวีซี ทนต่อแรงดันน้ำได้สูง
- ทนต่อความเป็นกรดและด่างของน้ำประปา

วิธีการดูแล/รักษา

❇️ วิธีการใช้
- ใช้เชื่อมกันท่อประปาเกลียวใน
- ไม่ควรจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ